Zorg over ‘zorgval’

In de Trouw van zaterdag 9 December j.l. stond een stuk over de ‘zorgval’, waarbij landelijk duizenden ouderen met dementie zorg mislopen: https://www.trouw.nl/samenleving/als-het-thuis-niet-meer-gaat-voor-dementerenden-wacht-de-zorgval~a83f41eb/ . De oorzaak zou er in liggen dat mensen door een zwaardere indicatiestelling, namelijk voor het verpleeghuis, niet meer terecht kunnen bij de gemeente voor zorg, maar bij het Rijk. Ze vallen dan nl. onder de Wet Langdurige Zorg. Vanaf dat moment is de hun bekende casemanager en zorginstantie niet altijd meer bevoegd om -de zwaardere- hulp te verlenen. Tegelijk krijgen mensen minder uren dagbesteding en gaat de eigen bijdrage omhoog. Dat zou niet erg zijn als de wachttijd voor een verpleeghuis heel kort is. Maar helaas is dat vaak niet het geval, zodat de mantelzorgers extra belast worden en er zelfs crisissituaties kunnen ontstaan.
ZW14 wil graag weten of deze ongewenste situaties zich ook in Waalre voordoen en als dat zo is wat de wethouder hier tegen doet. Daarom heeft ze vragen hierover gesteld aan het College.

Herkent u zelf de beschreven situatie? Laat het ons weten: mail naar onze fractieondersteuner nanzevenhek   @    gmail . com  of bel 2214762

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

Brabant in Zicht en reizen in de tijd

Met www.brabantinZicht.nl krijgt u inzage in natuur water en milieu in uw omgeving. Inclusief inzicht in drugsafval en (voormalige) stortplaatsen.

Kent u deze: http://www.topotijdreis.nl/ daarmee kunt u terugkijken in de tijd naar de ontwikkeling van de locatie waarin u geïnteresseerd bent.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gezocht: vrouwelijke kandidaat-raadsleden

Waarom specifiek vrouwelijk? Omdat die nog sterk ondervertegenwoordigd zijn in het openbaar bestuur. Daarnaast verwacht ik juist van vrouwen dat ze meer openstaan voor elkaars meningen en inbreng, meer respect tonen en niet denken in coalitie en oppositie.
Er moeten toch vrouwen zijn die zelfstandig kunnen nadenken, voor hun eigen mening uitkomen, zich niet dictatoriaal laten voorschrijven hoe ze moeten stemmen en die ook nog hun nek durven uit te steken door politiek actief te worden.

Denkt u als man ook in dit profiel te passen: neemt u ook gerust contact op met de partijvoorzitter van ZW14 Nan Zevenhek 040-2214762

In de politiek kun je dromen waarmaken. Voor mij (NZ) is dat bijvoorbeeld de verwachte aanleg van de Westparallel (in samenwerking met zeer velen anderen), de realisatie van het fietspad Oude Spoorbaan en behoud van het raadhuis Aalst-Waalre. Lees meer op ‘volksvertegenwoordiger gezocht’.
Zie voor inspiratie ook bijvoorbeeld het stuk over de ‘partijloze gekozen wethouder’.voor een nieuwe bestuurscultuur in Waalre.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Zonnepark Waalre is gewenst, maar niet op dure bouwgrond

Wederom stond de coalitie niet open voor enig overleg of heroverwegen van een besluit: het moest en zou er doorgedrukt worden. Liever kiest de coalitie voor een lelijk gedrocht dan nog eens goed na te denken over alternatieven:

En pronkt dezelfde partij ‘Duurzaamheid wordt wel consequent doorgevoerd’. Dat dit duurzaamheid is die ten koste gaat van veel bomen, dat andere gemeentes het oplossen door samen met ondernemers de daken van bedrijven te gebruiken voor zonnepanelen. Daar is niets over gezegd. En een andere coalitiepartij zegt doodleuk  als de grond nodig is voor woningbouw ‘Ach dan verplaats je over 10 jaar die panelen toch gewoon weer’.
Hoe luidt het gezegde ook al weer? Regeren is vooruitzien…

Het sportpark Waalre-Dorp heeft ca. 12 jaar geleden ook al 2,3 miljoen Euro gekost, omdat het tennispark toen perse op de huidige locatie moest blijven (anders konden schoolkinderen het niet meer vinden als het 400 meter verder lag). De toenmalige wethouder Hazelaar (PvdA) weigerde ambtelijke ondersteuning voor een alternatief met woningbouw (een van de oorspronkelijke plannen), waardoor de totale kosten op hooguit 800.000 Euro zouden uitkomen. ‘Er kon niet gewacht worden.’

In 2016 zou op de betreffende locatie mogelijk een AZC komen en als die niet (meer) nodig was, zouden er als Plan B huizen komen, zei de verantwoordelijk wethouder op 12 mei 2016. Dat antwoord (op vraag 12 van AWB) is echter niet vastgelegd in het verslag van de betreffende avond in ‘t Hazzo. Lees meer

De geschiedenis herhaalt zich.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Maak Waalre klimaatbestendig !

Bij een klimaatbestendig beleid denken waarschijnlijk de meeste mensen aan het zuinig omgaan met energie of zelf energie opwekken. In de Duurzaamheidsagenda van Waalre wordt ook alleen daar aandacht aan besteed. Dat is ook heel belangrijk.
Maar wat even belangrijk voor ons en voor onze (klein)kinderen is, is dat zij over voldoende schoon drinkwater kunnen beschikken. Dat boeren hun land kunnen beregenen en bedrijven water kunnen oppompen voor hun producten (bier, cola) of voor hun productieproces.
Op 7 december 2017 behandelt de gemeenteraad het zogenaamde verbreed Rioleringsplan. Verbreed, omdat het ook hemelwater- en grondwaterbeleid zou omvatten. Helaas blijkt dat niet het geval. Regeren is vooruitzien en Waalre mist een grote kans als dit Rioleringsplan ongewijzigd wordt vastgesteld.
Lees onze reactie: Maak het GRP klimaatbestendig 20171207

Lees ook de door ons ‘Verzamelde informatie over het afkoppelen van regenwater’ en
onze ‘tips voor het zelf afkoppelen van regenwater’

**** Laatste nieuws (8 december 2017): de behandeling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is uitgesteld omdat raadsleden op basis van de door ons opgestelde inbreng, meer inzicht wilden krijgen in de materie. ***

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld