Begrotingsbehandeling 2016: Tekenen bij het kruisje

Dat was het kenmerk van de begrotingsbehandeling in Waalre anno 2016. De coalitiepartijen D66-VVD-CDA-PvA hadden van te voren samen een amendement en een aantal moties opgesteld. Een dag van te voren mochten de oppositiepartijen er ook nog eens naar kijken.
- Het amendement over betere monitoring van de Jeugdzorg (wat op zich terecht is) noemde een aantal zeer concrete uitvoeringsmaatregelen om die in detail op te nemen in de begroting. Opvallend was dat een aantal maatregelen al door de wethouder van D66 werden uitgevoerd. En hoewel succesvol werd een ervan tijdens de begroting rustig geschrapt, om GL binnenboord te krijgen. ZW14 zou teveel tijd nemen voor vragen ter verduidelijking (hoewel tijdens de beantwoording de verwarring bleek over een aantal onderdelen van het amendement) … De raad eist van het college dat voorstellen ruim van te voren beschikbaar zijn, zodat fractie die rustig kunnen bekijken en beoordelen.
Hier moest dat maar even in een avond. Ik heb tegengestemd, omdat ik aan deze onzorgvuldige werkwijze niet wens mee wens te werken. Daarnaast stond toch al vast dat het amendement aangenomen zou worden. Lees meer.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hoezo open en transparant

Zoals gewoonlijk een vervelende mail- en twitterwisseling gehad met D66: ze kondigden vorige week al een motie aan, maar delen deze niet met de andere fracties in de gemeenteraad. Nu blijkt dat de motie wel al gesteund wordt door alle coalitiepartijen… Wij krijgen de motie nog niet te zien en moeten morgenavond maar tekenen bij het kruisje.

Na overleg met de voorzitter van het Platform Gehandicapten in Waalre, heeft ZW14 besloten zelf een motie over het aangekondigde onderwerp -VN verdrag voor gehandicapten- in te dienen. En deze WEL direct door te sturen naar de andere fracties…

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geen woorden maar daden!

Politiek staat bekend om zijn velen mooie woorden. Er worden verdragen ondertekend of ondersteund, maar de bijbehorende daden worden niet uitgevoerd.
Zo heeft in 2014 de gemeenteraad unaniem de motie ‘‘Vergroot het waterbewustzijn van burgers” aangenomen. Maar het college heeft veel mooie woorden, maar ZW14 constateert dat er geen concrete uitvoering aan de motie is gegeven. Terwijl de kans op wateroverlast -ook in Waalre- toeneemt. In juni zijn er zelfs riolen overgestroomd in de straat, met alle gezondheidsrisico’s die daar bij horen.
Daarom dient ZW14 bij de begroting van 2017 opnieuw een motie in over dit onderwerp, namelijk ‘aanpak wateroverlast samen met burgers’.
Daarnaast maakt ZW14 zich ernstig zorgen over het aantal burgerhulpverleners dat in Waalre mensen die een hartstilstand krijgen, kan helpen met een AED. Daarom dient ze een motie in met als voorstel dat alle raad- en collegeleden een AEDcursus volgen als onderdeel van een raadsuitstapje.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Eindelijk gevonden! Maar Waalre doet er niets mee…

Lange tijd ben ik op zoek geweest naar onderzoeken over gedifferentieerde rioolheffing om het afkoppelen van hemelwater te stimuleren.
Afgelopen donderdag was in Apeldoorn het Deltacongres over o.a. de wateroverlast en wat gemeentes eraan kunnen doen. Daar sprak ik iemand van het waterschap Drents Overijsselse Delta, die mij mij attent maakte op de volgende website: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl/praktijkvoorbeeld-ruimtelijke-adaptatie/146/Impactproject-Differentiatie-belastingen-van-klimaatadaptieve-gebouwen-hemelwater-belasten-of-belonen

Uit dit rapport blijkt dat er een aantal grote gemeentes serieus bezig zijn met een waterlabel  (blz 17 van het rapport). En dat het toegestaan is in de rioolheffing een beperkte prikkel aan te brengen voor afkoppelen, omdat dit leidt tot minder benodigde investeringen (blz. 16 van het rapport).  Bladzijde 22 meldt dat er een relatie is tussen afvoer van hemelwater naar de zuivering en de kosten ervan…. die is substantieel.

Dit in combinatie met het item op het NOS journaal waar iedereen gehoord heeft dat gemeentes verwachten dat inwoners zelf (ook) iets doen aan de wateroverlast: waarom gebeurt en in Waalre dan helemaal niets met dit onderwerp??? Terwijl in november 2014 (!) er unaniem een motie over aangenomen is in de gemeenteraad.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Vluchtverhalen

Naast alle ‘feitelijke’ informatie over vluchtelingen, statushouders en AZCs is deze website met vluchtverhalen.eu een aanrader! Een initiatief van een jong volwassene Bas Mandos.

Lees ook het vluchtverhaal van Ayham
Of nodig zelf Ayham uit!

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen